skrzat-design.pl

Blog tematyczny o wnętrzach i budownictwie

Budownictwo

Na jakie nieruchomości można wziąć kredyt hipoteczny?

Na jakie nieruchomości można wziąć kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to popularna forma finansowania zakupu nieruchomości. Banki i instytucje kredytowe oferują różne rodzaje kredytów hipotecznych, które obejmują różne rodzaje nieruchomości.

Rodzaje nieruchomości objętych kredytem hipotecznym

Poniżej przedstawiam kilka głównych rodzajów nieruchomości, które można zakupić za pomocą kredytu hipotecznego:

 • Dom jednorodzinny: Jest to pojedyncza nieruchomość mieszkalna przeznaczona dla jednej rodziny. Kredyt hipoteczny na dom jednorodzinny jest najczęściej spotykanym rodzajem kredytu hipotecznego. Osoby zainteresowane zakupem własnego domu mogą ubiegać się o taki kredyt w celu sfinansowania zakupu nieruchomości.
 • Mieszkanie: Kredyt hipoteczny można również wziąć na zakup mieszkania. Mieszkania mogą być częścią większych budynków mieszkalnych lub samodzielnymi jednostkami mieszkalnymi. Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania umożliwia osobom, które nie są w stanie zakupić domu jednorodzinnego, sfinansowanie zakupu mieszkania.
 • Lokal użytkowy: Kredyt hipoteczny może również obejmować nieruchomości komercyjne, takie jak lokale użytkowe. Przedsiębiorcy lub inwestorzy mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej. Przykłady lokalizacji użytkowych to biura, sklepy, restauracje czy magazyny.
 • Działka budowlana: Jeśli planujesz zbudować własny dom, możesz ubiegać się o kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej. Kredyt taki umożliwia sfinansowanie zakupu gruntów przeznaczonych pod budowę domu. W niektórych przypadkach banki mogą również finansować część kosztów budowy domu w ramach kredytu hipotecznego.

Warto pamiętać, że każdy kredyt hipoteczny jest uzależniony od indywidualnych warunków banku lub instytucji kredytowej. Aktualne zestawienie ofert bankowych dostępne jest w formie rankingu na rekinfinansow.pl/kredyt-hipoteczny. Warunki takie jak wysokość wkładu własnego, oprocentowanie, czas trwania kredytu i zdolność kredytowa mogą różnić się w zależności od instytucji finansowej.

Warunki kredytowania nieruchomości przy zaciąganiu kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny jest udzielany pod pewne warunki, które mogą się różnić w zależności od banku lub instytucji kredytowej. Poniżej przedstawiam niektóre z najczęściej spotykanych warunków kredytowania nieruchomości przy zaciąganiu kredytu hipotecznego:

 • Wkład własny: Banki zazwyczaj wymagają od kredytobiorcy posiadania pewnego wkładu własnego przy zakupie nieruchomości za pomocą kredytu hipotecznego. Wysokość minimalnego wkładu własnego może się różnić, ale zazwyczaj wynosi od 10% do 20% wartości nieruchomości. Im wyższy wkład własny, tym łatwiej uzyskać kredyt i niższe mogą być koszty finansowania.
 • Zdolność kredytowa: Banki oceniają zdolność kredytową kredytobiorcy przed udzieleniem kredytu hipotecznego. Zdolność kredytowa uwzględnia takie czynniki jak dochody, zatrudnienie, inne zobowiązania finansowe oraz historię kredytową. Banki chcą mieć pewność, że kredytobiorca będzie w stanie regularnie spłacać raty kredytu.
 • Oprocentowanie: Kredyt hipoteczny może mieć oprocentowanie stałe lub zmienne. Oprocentowanie zmienne jest zazwyczaj ustalane na podstawie wskaźnika, takiego jak stawka WIBOR (Warszawski Indeks Wartości Odniesienia), który zmienia się w zależności od warunków rynkowych. Kredytobiorcy powinni dokładnie zrozumieć warunki oprocentowania, w tym ewentualne zmienne stawki procentowe i związane z tym ryzyko.
 • Okres kredytowania: Kredyty hipoteczne mają określony czas spłaty, który może wynosić od kilku do kilkudziesięciu lat. Długość okresu kredytowania może wpływać na wysokość miesięcznych rat kredytu. Należy wziąć pod uwagę, że im dłuższy okres spłaty, tym ogólny koszt kredytu może być wyższy ze względu na dodatkowe odsetki.
 • Ubezpieczenie nieruchomości: Banki często wymagają ubezpieczenia nieruchomości, które ma na celu zabezpieczenie ich interesów w przypadku zniszczenia lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Procedura ubiegania się o kredyt hipoteczny

Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny, konieczne jest przestrzeganie określonej procedury. Oto kilka kroków, które trzeba podjąć w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny:

 1. Określenie zdolności kredytowej: Pierwszym krokiem jest określenie swojej zdolności kredytowej. Można to zrobić samodzielnie, analizując swoje dochody, wydatki i zobowiązania finansowe, lub poprzez skonsultowanie się z doradcą kredytowym. Zdolność kredytowa pomoże ustalić, jaką kwotę kredytu można otrzymać.
 2. Wybór banku lub instytucji kredytowej: Następnie należy wybrać bank lub instytucję kredytową, z którą chcemy złożyć wniosek o kredyt hipoteczny. Ważne jest, aby porównać oferty różnych instytucji, uwzględniając takie czynniki jak oprocentowanie, koszty kredytu, warunki spłaty oraz opinie innych klientów.
 3. Zebranie dokumentów: Kolejnym krokiem jest zebranie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku kredytowego. Wymagane dokumenty mogą różnić się w zależności od instytucji kredytowej, ale zazwyczaj będą to: dokument tożsamości, zaświadczenia o dochodach (np. ostatnie wypłaty, PIT), umowy o pracę lub inne dokumenty potwierdzające źródło dochodu, historię kredytową oraz dokumenty dotyczące nieruchomości (np. umowa przedwstępna, informacje o planach budowlanych).
 4. Złożenie wniosku: Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów należy złożyć wniosek o kredyt hipoteczny w wybranym banku lub instytucji kredytowej. Wniosek może być złożony osobiście w placówce banku, przez internet lub za pośrednictwem doradcy kredytowego. Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie wymagane pola i dokładnie podać informacje dotyczące nieruchomości, kwoty kredytu oraz innych szczegółów.
 5. Ocena zdolności kredytowej i proces decyzyjny: Bank lub instytucja kredytowa przeprowadzi ocenę zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz ocenę nieruchomości. W tym procesie bank sprawdzi historię kredytową, dochody, zobowiązania finansowe oraz wartość nieruchomości. Na podstawie tych informacji zostanie podjęta decyzja dotycząca udzielenia kredytu.

Spłata kredytu hipotecznego i zabezpieczenia

Gdy kredyt hipoteczny zostanie udzielony, rozpoczyna się proces spłaty zobowiązania. Poniżej przedstawiam informacje dotyczące spłaty kredytu hipotecznego oraz zabezpieczeń związanych z tym procesem.

Raty kredytowe

Kredyt hipoteczny zazwyczaj jest spłacany w ratach miesięcznych. Raty składają się z dwóch głównych składników: kapitału i odsetek. Część raty przeznaczona na kapitał zmniejsza całkowitą kwotę zadłużenia, podczas gdy część odsetek odpowiada kosztom finansowania kredytu. W miarę upływu czasu udział kapitału w ratach wzrasta, a odsetki maleją.

Zabezpieczenia

Kredyt hipoteczny jest zabezpieczony na nieruchomości, która stanowi hipotekę. Oznacza to, że w przypadku nieterminowej spłaty kredytu bank ma prawo do przejęcia nieruchomości w celu odzyskania swoich środków. Jest to dla banku forma zabezpieczenia, która minimalizuje ryzyko. Dlatego ważne jest, aby terminowo spłacać raty, aby uniknąć utraty nieruchomości.

Dodatkowe koszty

Oprócz rat kredytowych, kredytobiorca może być odpowiedzialny za dodatkowe koszty związane z kredytem hipotecznym. Mogą to być na przykład opłaty związane z ubezpieczeniem nieruchomości, koszty notarialne, prowizja bankowa, koszty przeglądu nieruchomości czy opłata za wycenę.

Rezygnacja i przedterminowa spłat

W pewnych sytuacjach kredytobiorca może zdecydować się na przedterminową spłatę kredytu lub rozwiązanie umowy. W takich przypadkach mogą obowiązywać dodatkowe opłaty, zwane rekompensatami za przedterminową spłatę. Warunki takiej spłaty są zazwyczaj określone w umowie kredytowej.

Monitorowanie zmian na rynku

Kredytobiorcy powinni śledzić zmiany na rynku finansowym, takie jak zmiany stóp procentowych. Zmiany te mogą wpływać na wysokość rat kredytowych w przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym. W takiej sytuacji można podjąć decyzję o refinansowaniu kredytu, czyli przeniesieniu go do innego banku lub renegocjacji warunków z aktualnym bankiem.

Spłata kredytu i własność nieruchomości

Po spłaceniu całej kwoty kredytu, kredytobiorca staje się właścicielem nieruchomości bez żadnych zobowiązań wobec banku. Wartość nieruchomości może również wzrosnąć w ciągu okresu spłaty kredytu, co może stanowić inwestycję na przyszłość.

Jak twierdzą autorzy opracowania https://www.hipo.net.pl/kredyt-hipoteczny-czy-gotowkowy-co-lepsze/ w przypadku kwot do 200 000 zł zamiast kredytu hipotecznego można skorzystać z kredytu gotówkowego w banku, co wiąże się z dużo mniejsza ilością wymagań formalnych i ograniczeń w wydatkowaniu środków..

Materiał zewnętrzny

Udostępnij